Strona główna -
Informacje -

Zakres usług -
Prawo «   
 Prawo kanoniczne «   

Cennik -
Kontakt -

 

 

 

 

PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE KANONICZNYM


1. PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE (kan. 1083 - 1094 KPK 83)
a) brak wieku
b) niemoc płciowa
c) węzeł małżeński
d) różna religia
e) święcenia
f) ślub
g) uprowadzenie
h) występek
i) pokrewieństwo
j) powinowactwo
k) przyzwoitość publiczna
l) pokrewieństwo prawne

2. WADY ZGODY MAŁŹEŃSKIEJ (kan. 1095 - 1107 KPK 83)
a) brak dostatecznego używania rozumu
b) poważny brak rozeznania oceniającego
c) psychiczna niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
d) brak wystarczającej wiedzy o małżeństwie
e) błąd co do osoby lub co do przymiotu osoby
f) podstępne wprowadzenie w błąd
g) błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa
h) symulacja zgody małżeńskiej
i) symulacja częściowa zgody małżeńskiej
j) warunek
k) przymus i bojaźń

3. BRAK FORMY KANONICZNEJ
(np. nie posiadanie przez pełnomocnika ważnego pełnomocnictwa, brak świadka kwalifikowanego lub świadka zwykłego)


 

 

 


Agencja reklamowa